Kollektivtrafik
Hållplats: Göteborg Olivedalsgatan
Spårvagn 1, 2 eller 6